VG Mobil “jukser”!

Schibsted som er eier av nettstedet VG.no plager leserne vel mye, for å tjene mer penger. De har lagt inn en funksjon i leseropplevelsen som gjør at hver gang du velger gå tilbake til forsiden fra en artikkel du leser, ender du opp på toppen av forsiden igjen. Prøv selv!

Dette er logikken
Vg’s primærinntekt kommer fra annonser som vises på web, mobil og lesebrett. Hver gang en annonse vises, tjener de penger. Derfor, når du er på forsiden til VG.no og klikker på en artikkel du gjerne vil lese, velger å gå tilbake – kommer du tilbake “på toppen” av forsiden igjen slik at du må scrolle nedover på siden for å finne tilbake til stedet du var på i utgangspunktet.

Dette er regnestykket
Dekning (antall lesere) * frekvens (repetisjoner av annonsevisninger) = Inntekter. Dekning begynner å bli vanskelig å gjøre noe med (markedsleder), frekvensen er gjenstående virkemiddel som VG altså benytter seg rått av.

20140721-161417-58457659.jpg

Dette skjer hver gang du besøker VG.no. Slik tjener VG.no annonsekroner x ganger på hver leser. Dette er lite brukervennlig fra et leserperpektiv, det må jo være uhensiktsmessig også for annonsørene som betaler VG for dette, da de viser de samme annonsene til de samme brukerne igjen og igjen.

Sistnevnte er en sannhet med visse modifikasjoner, bl.a fordi annonsene “roterer”. Altså at de flytter plass på siden, samt at enkelte nye annonser slipper til. Dette gjør ikke leseropplevelsen bedre, men altså mer lønnsomt for VG. Konseptet er jo ikke dumt fra et finansielt perspektiv, men altså plagsomt for leserne som får repetert saken flere ganger enn de strengt tatt ønsker.

For å sammenligne dette med papiravisen er dette omtrent som å måtte bla frem til forsiden hver gang du leser en side, uavhengig om du er på side 3 eller side 23. Da må du altså skumme gjennom de samme artiklene en gang til, og lese de samme annonsene. Dette er jo nærmest fordummende.

Juksingen

– Unaturlig flere annonservisninger, samt å tvinge leseren (deg) til å bruke mer tid på nettstedet!

Synest du som leser at det er greit?

Advertisements

En motvekt til fallende annonseinntekter

Det er et faktum at norske mediehus nedbemanner på grunn av sviktende omsetning. Skifte fra papir til digitalt svir, mediehusene så ikke tidsskiftet klart eller tidlig nok. Enkelte hevder mangel på innovasjon er forklaringen – det spiller egentlig liten rolle nå – problemet er umiddelbart og stort!

Mediehusene forsøker nå å kaste seg på et tog som har forlatt stasjonen og er i god fart. Google og Facebook får skylden! På tide å se fremover.

Det antydes nå fra mediehusene selv at allianser mediehusene imellom kan være et mulig tiltak for å gjenvinne markedsandeler og posisjon. Det underliggende er at digitalt mediekjøp skjer globalt, brukerne konsumerer globalt innhold som påvriker lokale forhold. Globale aktører dominerer på teknologisiden, noen av disse er i tillegg sterke kommersielt. Teknologi er avgjørende både for å effektivisere kjøp av reklame, plassering av reklame og optimalisere reklame til et ideelt publikum.

images-20Tilbudet av tilgjengelige reklamevisninger er enormt, milliarder i måneden, også for å vise reklame til nordmenn. Etterspørselen er økende, men også annonsørene jager et tog i fart – toget er for ordens skyld forbrukerne. De velger å bruke mesteparten av tiden av sin surfing på mobilen. Mobilbruken har eksplodert og vokser fremdeles kraftig – også mobilreklame!

Mediehusene danser etter teknologiaktørenes pipe. De har ikke noe valg i realiteten, fordi å utvikle slike løsninger selv er uhyre komplisert og tidkrevende. Silicon Valley vinner, Norge er et knøttlite marked. Tilbyderne av teknologitjenester vil rette sin oppmerksomhet og ressursbruk mot de markedene som gir størst avkastning. Det er ikke Norge, knapt nok Skandinavia!

For ordens skyld er ikke dette en kritikk mot å benytte SaaS teknologi, men hvordan den benyttes, hvordan mediehusene bygger sin struktur og posisjon, og aktivt benytter sine styrker i dette økosystemet.

Mediehusene tilgjengeliggjør usolgte reklameeksponeringer til mange ulike partnere. Dette er AdNetwork og RTB/Programmatic Buying plafformer – herunder også Google Ad Display Network (deres argeste konkurrent). Dette må de også gjøre for å være en del av den globale infrastrukturen og ta aktiv del i den digitale veksten, lokalt. Problemet er at 99% av Mediehusenes partnere driver prisene nedover (større tilbud enn etterspørsel). De fleste av disse partnerne tilbyr ikke noe som gir annen tilleggsverdi enn å effektivisere kjøp og til dels plassering, ikke kvalitet.

Ikke for sent…
Redningsplanken er å skape en motvekt til prisfallet på reklamekjøp slik at annonsørene vil betale en høyere pris (alternativt øke solgt volum). Altså betale en høyere pris innenfor nåværende budsjetter, dog med et lavere uttak av reklamevisninger. Annonseleveranse basert på relevans og publikum fremfor eksponeringer. Mediehusene forsøker å løse dette bl.a. ved å kategorisere verdien av reklameplasseringene f.eks ved å selge annonser på forsiden- eller toppen på siden (premium), ta ekstra betalt når annonsen plasseres på sportssidene m.v. Slik alt var før da skogen falt for trykksverte!

Unknown-19Mediehusene har data, innsikt om leserne sine. I sanntid hentes det ut informasjon av hva folk leser og er opptatt av, selv hvilken reklame de er opptatt av. Analyse av dette krever Big Data. Brukerprofilenene til leserne er jo i bunn og grunn mediehusene siste sjanse til å kunne henge med i utviklingen. Det er jo dette Google og Facebook er flinke til.

Det tror jeg de norske mediehusene også kan bli! Da må de alliere seg, utvide økosystemet. De må gjøre dette fordi brukergruppene til hver enkelt site, selv alle siter under ett mediehus, blir mikroskopiske å regne – selv for markedslederen Schibsted når man sammenligner med de globale aktørene som virkelig har mye brukerdata. Leserne avgir disse dataene frivillig, som “gjenytelse” for å lese nettstedenes innhold. Derfor er det faktisk litt naivt å mene at f. eks vg.no kan hevde at de eier data til sine lesere. Det er ikke lenger slik at vi kjøper en avis og ferdig med det – nå leser vi nyheter på 10-15 ulike sites samtidig. HUSK – nordmenn var på verdenstoppen for kjøp og lesing av aviser. Dette konsumet er nå flyttet digitalt. Brukerdataen bør jo derfor i ytterste konsekvens være å anse som felleseie, all den tid dette er data som avgis frivillig. Det er mulig å ha en slik tilnærming for å gjøre kaken større! Konkurransen opprettholdes, uten at det skapes sterke motsetningforhold eller interessekonflikter mediehusene i mellom.

Anbefalingen vil være å skape en allianse basert på å dele data slik at både utvalget av brukere/lesere og innsikten blir stor nok til å kvalitiativt konkurrere med de globale aktørene kommersielt. Mediehusene må velge partere som både har teknologi, men viktigst kommersiell gjennomslagskraft til å vinne annonsørens gunst ved å tillate dem å vise annonser til det publikummet som gir mest verdi. All den tid reklame med dagens forutsetninger i stor grad vises til personer som er helt uinteressert, faller jo nærmest hele hensikten med å arbeide digitalt bort!

Effekten av å ikke levere annonser basert på brukerdata, er at aktørene som ikke tilbyr dette (norske mediehus) velges bort til fordel for andre selskaper, Google og Facebook som eksempel. Det blir bare flere selskaper som stepper inn og tar både posisjoner og markedsandeler. AdNetworks faller i denne kategorien. De har ofte både teknologi og kommersiell operativ virksomhet, de spiser en stadig større del av reklamekaken. Dette er  ikke en trussel, heller en mulighet forutsatt at disse kan levere en merverdi til mediehusene!

Gjør kaken større, gi tilleggsverdi slik at Annonsørene vil betale mer for å vise reklame til sitt ideelle publikum. Jobb med partnere som gir annonseproduktet en tilleggsverdi slik at det er mulig å oppnå en bedre pris med færre reklamevisninger!

For ordens skyld tillegges det at det er virksomhetskritisk å ASAP starte med Mobil der de fleste brukerne nå er! Det er vel ikke slik at det er leserne som har skylden for fallende reklameomsetning?

Tor Olav Haugen er co-founder & CEO i ThumbAd – selskapet benytter Big-Data for å gjøre mobil annonsering mer relevant!

Hvorfor vinner Facebook mobilannonsørene?

Jeg tror det er viktig å stille riktig spørsmål for å få relevant svar. Anders Brenna trekker i Kampanje frem målretting som den store fordelen til Facebook. Spørsmålet er hvorfor og hvordan Facebook klarer å få til presis målretting? Svaret er at de har kontroll på sitt eget økosystem. Det har også Google. I tillegg har de altså en brukermasse, en bruksfrekvens og tid brukt på sine siter som er uten sidestykke, også når man sammenligner med norske mediehus som TV 2, Amedia, Dagbladet, Schibsted og Polaris Media.
images-17
 
Svakere alene
To kriterier er påkrevd; bredde i publikumet for å ha et stort nok utvalg av lesere (brukerprofiler), og teknologi til å kunne målrette annonser basert på leserinnsikt (data). De norske publisistene har ikke, og kan ikke, tilby dette godt nok som enkeltstående kanaler. Dette har Schibsted forstått, og de har derfor tatt grep for å blodtrimme sitt eget økosystem. De gjør det lett for annonsørene i det minste å kjøpe bredde (dekning) som gir lavere annonserverdi når man sammenligner med å målrette annonser. Jeg er mer usikker på om de vil lykkes på kort/lang sikt ift til å møte konkuransefordelen både Facebook og Google har til å målrette annonser. Et annet forhold som også spiller inn er at normenn konsumerer ekstremt mye innhold på internasjonale sites (også utenom “de store”). Leserbredden disse internasjonale sitene samlet kan tilby ift å levere målgrupper blir så uendelig mye større enn selv det Schibsted kan skape alene. Dette handler ikke om den redaksjonelle verdien Schibsted skaper, eller andre mediehus, for den er særdeles god – det handler altså om hvor leserne/brukerne er.
 
Lokalt vs globalt
Når man da sammenligner Facebook, Schibsted og de enkeltstående mediene som eksemplifisert over, sier det seg selv at de enkeltstående sitene (mediehusene) har langt større utfordringer også når sammenlignet med Schibsted. En konsekvens av dette er at mediebyråene nå preferer å benytte “ad-networks”, reklamesamkjøringer, for enklere å plassere reklame på alle tilgjengelige siter – både norske og internasjonale. Det løser problemet å forekle mediekjøpet, å oppnå bredde – det løser ikke muligheten til å målrette annonser.
 
Årsaken til at de ikke i samme grad vil lykkes med å målrette, er delvis at de enkeltvis er for små samt håndteringen av brukerdataene de har. Da mener jeg ikke i unike lesere per dag/uke, men omfanget av innholdet leserne konsumerer – og tiden de bruker på det. I Spania har eksempelvis publisistene gått sammen og etablert et delvis publisisteiet ad-network for å demme opp for dette problemet. Dette gjør de med suksess, og en forklaring til det er at de lykkes bl.a. med å bygge gode brukerprofiler på tvers av alle publisistene. Annonsørene er villige til å betale en høyere pris, eCPM, når de er sikre på at de når sin målgruppe.
 
Tilgang til brukerdata
Det underliggende problemet i Norge, som i mange andre land, er at de lokale publisitene er tilbakeholde på å tillate tilgang til brukerdata. For at de skal klare å møte konkurransen, må de forene seg i en form for samkjøring og etablere noen felles standarder. Dette har vært og er problemetisk, men har større fordeler enn ulemper etter mitt syn. Den helt opplagte fordelen er at de alså oppnår en høyere eCPM, og samtidig en smartere (lavere) leveranse av impressions (plassering). Funksjonen i dette er da et de som skaper det beste og mest relevante redaksjonelle innholdet får tildelt flest annonser og omsetning. Om man kan benytte en teknologi som håndterer big-data på et slikt nivå, bygge prukerprofiler og plassere annonsene der de oppnår høyest lønnsomhet både for annonsør og publisist – da blir alle vinnere.
 
Halvparten av leserne på mobil
Halvparten av brukerne/leserne konsumerer nå innholdet på mobile plattformer i Norge. Dette er et annet format og formidlingsflate når sammenlignet med desktop både fra et brukerperspektiv, men også fra et teknisk ståsted. Apple devicer, iPhone & iPad som er markedsledene i Norge, blokkerer for bruk av 3. parts cookies. Det er streng regulering for bruk av cookies, de fleste benytter idag teknologier basert på nettopp cookies til å analysere brukerne. I og med at Apple altså blokkerer for cookies kan man simpelthen ikke benytte dagens teknologi til å målrette annonser. Når kun 10% av innteketene kommer fra mobil, og halvpartene av leserne er der – er det helt kritisk for publisistene å ta umiddelbare grep for å dekke inn dette gapet. Dette er viktig både i norsk målestokk, og sett med norske øyne, men det blir kritisk når de virkelige konkurrentene er internasjoneale giganter som alstå kontrollerer sitt eget økosystem fullt og helt.
 
Facebook og Google stikker av med potten, samt “ad-networks” som målretter annonser basert på hvem brukeren er!
 
Tor Olav Haugen er co-founder & CEO i ThumbAd – en mobil annonsesamkjøring. Selskapet viser annonser basert på hvem du er – ikke hvor de. De mikser annonser inn i relevant innhold bl.a ved å målrette kontektsuelt og ved hjelp av nøkkelord.

oohgle – launching a Mobile «Daily Deal» service with leading Telecom

CatchTheEye AS, a privately owned company behind the «oohgle» service, has launched their own group buying solution. Subscribers, within the reach of 500,000, receives daily deals on the fly via their mobile phones as SMS. The purchase-rate surpasses traditional daily deal services by far, simply by providing the deal directly into endusers pockets.

CatchTheEye fully owns the oohgle technology, customized to reach all kind of mobile phones with a 1-click purchase and payment solution. They have a unique functionality to support daily deals for national retail chains including a secure validation system – it´s all mobile.

They operate partly along with partners such as carriers, and have a signed deal with Tele2 as launching partner. The partner model makes the customer acquisition cost low and the growth rate high. Tele2 endusers receives daily deals, Tele2 increase ARPU and achieve churn targets. oohgle in currently being launched in Norway, followed by the Swedish market in H2 2011, and a subsequent rapid launch across Europe. Tele2 is present in 11 countries and has more than 31 million unique mobile phone customers.

«When we piloted the daily deal mobile service, 85% of the end users requested us to launch the service. There are many parts of the world where the mobile penetration far surpasses online users» – according to CatchTheEye´s CEO Tor Olav Haugen. «Scandinavia is an ideal test bed for the service because we adopt new concepts early, even though our approach is global»

CatchTheEye have teamed up with Carnegie ASA as the placement agent to raise m10$ to launch 10 European markets within 2011. There are plans for immediate launch in the Middle East & North Africa (MENA, thereafter Latin America and some Asian markets. «This round of funding is closed by July», according to Mr. Haugen. «There is interest not only from Scandinavia investors, but from several European players and investors from the MENA region.»

«The team behind CatchTheEye has several media and tech start-ups on their track record. They have exited several companies before. Their combined experience within Retail, Media, Mobile Marketing, Technology and Coupons makes investors believe they can do it again», according to Christian Begby in Carnegie.

About CatchTheEye AS
A Norwegian privately owned company established on 7 February 2008 with shareholders Vizrt ASA Havila AS, several private investors as well as the management team. The company HQ is in the media metropolis Asker, Norway.

Contact:
Tor Olav Haugen (CEO)
Mail: torolav@catchtheeye.no
Mobile: +47 99229290
Twitter: catchtorolav
Web: http://www.oohgle.no

Ny vår for Bluetooth marketing

SpareBank 1 og EiendomsMegler 1 er hovedsponsor til en av årests største begivenheter, Eurovision SongContest 2010 i Telenor arena. I den forbindelse har de engasjert mediehuset CatchTheEye til å gjennomføre en Bluetooth markedskampanje i Eurovision Village på Rådhusplassen i perioden 21.-29. mai! 


Blåtann på Rådhusplassen Kampanjen retter seg mot dem som vil ha lavere rente på lånet, få bedre betingelser på sparepengene sine og få rabatt på forsikringene for å spare tusenvis av kroner. Den mobile kampanjen fungerer på den måten at det opprettes en Blåtannsone tilknyttet informasjonsboden til SpareBank 1 og EiendomsMegler 1. Folk kan velge å slå på Bluetooth™ funksjonen på sin mobil, holde mobiltelefonen bort til blåtannsenderen, motta meldingen ”vil du laste ned innhold fra Sparebank 1 og avslutningsvis bekrefte ”JA” som en aktiv forbrukerstyrt handling.

Deretter mottar du et tilbud fra Sparebank 1 via blåtann. Kunden ender da opp på en mobil landingsside der de mottar en verdikupong. Den kan fremvises i Sparebank1´s og således spare kr 1 500 i etableringsgebyr på boliglån, eller få GRATIS MeglerTakst ved å fremvise verdikupongern i EiendomsMegler 1. De kan også velge å melde seg ut om de ikke ønsker å motta flere tilbud fra Sparebank 1.

CatchTheEye har tidligere gjennomført flere Blåtann kampanjer med særdeles god respons. Nå har INMA, i samarbeid med NORDMA og ANFO, i lenger tid vært i dialog med Forbrukerombudet for å komme frem til gode retningslinjer for bruk av blåtann i markedsføring, som nå foreligger.

Arrangementet er helt gratis der du kan oppleve bidragene til de ulike delegasjonene, samt konserter og danseopptredener med flere av Oslos beste unge talenter. Det forventes at tusenvis av mennesker vil være på Rådhusplassen i forbindelse med dette eventet.

Deli de Luca App - billetter til EurovisionTrenger du billetter til Eurovision SongContest 2010? Sjekk App´en til Deli de Luca.

Viral Brand Community Pop Ups

As less becomes more in the understanding of people connecting online to what they really appreciate, we find a fall in the traditional “CRM or mass-media” way of thinking.

Pop Up Viral Communities is strictly viewed in a brand to consumer perspective where communication is involved. The knowledge i.e. retailers build to track and understand consumer behavior is highly valuable, but I rarely find good examples in how they manage to put the customer in the center of their brand story. There is exceptions i.e. like Amazon.com where they both track customer search, behavior and purchase. They succeed in addressing relevant deal propositions in their dialogue both at web, e-mail and possible soon at the mobile phone? (Why wait till you get home to buy your next book).

The reason we find the rapid rise and fall in such consumer generated marketing is primarily the popularity of social media as is. You´ll find groups within the societies like Facebook and a rapid growth and use of mobile Apps. It does not take much to be a part of a group, nor to drop out. There is a reason why we find players like Apple, Google and Microsoft looking into whether its push, pull or online mechanisms in which we´ll find the highest affect in people behavior. Personally I believe marketers cannot effectively target consumers without being fundamentally connected to all three corners of the new media triad: digital out-of-home, mobile and web. Probably we´ll find pull advertising to be more effective where we´ll find the beginning of the end of the media authority and the rise of community expertise. CatchTheEye.no, a Norwegian based company building viral customer clubs, has proven a 30% redemption rate over the past 9 months with Deli De Luca where all the three media corners is involved.

Internet and mobile phones merge both in the way they are consumed, and in the way they have an impact on us gives us all needed information at any time. There is a high responsibility hanging on the neck of the retailers and brands putting their product offers in front of us. For the rational human being a price and product comparison is just a click away, and this transparency give no rooms for wise guys.

We also find the “pop up phenomenon” in restaurants. The merited chef Alain Devahive from the well known restaurant El Bulli outside of Barcelona is now opening in Oslo for a limited time juggling between art and marketing addressing the niches for high profit. They pull out before it goes mainstream. We find the same in DellOutlet at Twitter where their first 2,200 followers led to a $500,000 revenue and by increasing the number of followers to 1,564,995 they increased the revenue to a total of $1,000,000. Less is more?

So what should a brand owner do?
Prepare to capitalize in the rise and fall of smaller viral clusters created by the brand owner themselves or customer driven. Focus in viral media and convert your current customers so you can open a two way dialog at any given time. Connect your customers to all three corners of the new media triad: digital out-of-home, mobile and web.

93% sold as a result of Appvertising

Never heard about Appvertsing? – You´d better look into it and broaden your mind the sooner the better, such viral mobile marketing truly gives extraordinary results.

CatchTheEye is a leading mobile marketing and Digital Out-of-Home company in Norway. They have just finished three campaigns along with VISA, Schweppes and Firefly, and the results are here. All three brands combined Digital Out-of-Home (screens inside the stores of Deli de Luca) as well as mobile Appvertsing and coupons to be scanned and redeemed In-Store published in Deli de Luca iPhone App.

VISA had a competition to win tickets to the Fifa World Cup in South Africa this year. They ran a campaign every second week over six weeks published at screens inside Deli de Luca to target people in the age between 15-34 years. They enabled a mobile marketing service streamed to the Deli de Luca´s App to lead customers to their mobile landing-site. All together this gave an amazing 29% respons-rate where more than 3,700 people followed through and responded.

Schweppes launched a new product Schweppes Fusion where they used screens to Catch peoples Eye and iPhone advertising. More than 86% of all products sold over 3 weeks came as a result of people redeeming their Appvertising coupon in Deli de Luca.

Finally Firefly used pretty much the same strategy and media mix whereof 93% of the total Firefly sales came as a result of Appvertsing combined with a mobile coupon people redeemed instore.

People seems to love personal and direct marketing as long as this gives high value in return. CatchTheEye is currently looking into new ways to target a broader audience and Retailers to upscale this phenomenon they simply name Oohgle.

CatchTheEye make people Oohgle In Real Life!

CatchTheEye is a media-company making digital media better. They believe marketers cannot effectively target consumers without being fundamentally connected to all three corners of the new media triad: digital out-of-home, mobile and web.

They provide and sell media access at Out-of-Home screens like CBS Outdoor does in London, iPhone Appvertising and mobile push, pull and online marketing. Oohgle is an acronym for Out-Of-Home gle as an outofhome search, purchase and transfer service in real life, opposite to Google who provide theses services at the web.

CatchTheEye is looking for a co-investment in a range EURO 650,000 − 1,3 mEURO. Havila ASA, vizrt.com and “Gutta på tur” is already onboard as shareholders. Latter is famous from their career as Olympic skiers Bjørn Dæhlie & Vegard Ulvang as well as Arne Hjeltnes and Arne Brimi.

Ideally we seek one co-investor where EURO 650,000 will give you 9% of the shareholdings in this tranche. We are 7 employee targeting a 2m EURO revenue in 2010, according to CEO Tor Olav Haugen.

CAPITAL NEEDED: EURO 1,300,000 They seek a co-investor to match one of their current shareholder to invest EURO 650,000 as a 50% co-investment.

As for the upcoming two share issues, the first 1,3mEURO will go to:
1.1 Hiring more people to the business area of Digital Out-of-Home (sales & marketing)
2.1 Hiring new people with new expertise in Mobile Marketing (Sales & Marketing)
3.1 Twitter TV pilot (new concession rights)
4.1 Acquisition of DOOH company (M & A)
5.1 Mobile Marketing pilot project in Sweden, the Baltics, Russia / Ukraine and Spain (new rights)

For the second tranche 6,50mEURO should go to:
1.2 Financing deployment of TwitterTV
2.2 Introduce new markets

MINIMUM INVESTMENT: EURO 200,000
REGION: Norway – then Nordic
INDUSTRY 1: Internet & eCommerce
INDUSTRY 2: Products & Inventions
INVESTMENT REASON: Sales & Marketing
BUSINESS STAGE: Achieving Sales
INVESTOR ROLE: Any
AMOUNT INVESTED: EURO 2,500,000

If you consider CatchTheEye as an investment opportunity, you are welcome to contact Tor Olav Haugen in CatchTheEye.no.

Mail: torolav@catchtheeye.no
Phone: +47 99229290

Rubrikk- og searchmarkedet utfordres i Skandinavia?

Groupon og Tippr er to selskapsnavn vi like gjerne kan legge oss på minnet med en gang for alle. Forretningsideen til Groupon´s er å tilby sine brukere et daglig tilbud innenfor områdene fritidsaktiviteter, mat & drikke, og underholdning. De tilbyr spesielle kuponger i større byer til en spesiell pris og for en begrenset periode, og arbeider utelukkende med de beste selskapene i hver by. De har blitt en av de største og mest vellykkede livsstil portaler på Web etter bare 3 måneder og mottar mer enn 180.000 klikk per by hver dag. De har allerede en fan base på mer enn 1 million brukere.

What content people want to receive at their mobile phoneGroupon er det siste selskapet på listen over amerikanske forbrukerportaler som det russiske selskapet Digital Sky Technologies putter penger på. De er fra før kjent for å investere store penger i Facebook og Zynga, bl.a. for å hjelpe dem med å kjøpe opp aksjene til de ansatte for å unngå å måtte gå på børs. Groupon verdsettes allerede til 1,3 mrd dollar i en pågående emisjon.

Chicago-baserte Groupon sier de vil bruke pengene på sin globale ekspansjon (er foreløpig i USA og Skandinavia!, og de ønsker å være i 100 byer innen utgangen av 2010) i tillegg til å betale ut ansatte og tidlige investorer. I Sverige er tjenesten etablert under navnet MyCityDeal.se. De har til nå emittert mer enn $ 170 millioner, og har tidligere anslått omsetning på 100 millioner dollar for 2010. Mer enn 4 millioner Groupons har blitt kjøpt så langt, tilsvarende besparelse på mer enn 150 millioner dollar. Bak tjenester finner vi også Samwer brødrene som er kjent som gründere av eBay og Jamba.

Konkurrenten Tippr kjøper på sin side opp en drøss med patenter for å jage posisjonen Groupon allerede har tatt. De visste tilsynelatende at Microsoft co-founder, Paul Allen, investerte rundt $90 million i ”Mercata” og patenter, et selskap tilsvarende Groupon som mislykkes sent på 90-tallet fordi folk ikke var ”online” som i dag. I Norge vet vi at GuleSider vil pilotere et konsept som kan minne om dette, men vi er redd for at de er for opphengt i gamle forretningsmodeller og forbruksmønster til å henge med. Vi vil anta at gulesider, 1881.no, finn.no og lignende selskaper har troverdighet til å ta en slik posisjon, men handlingsvinduet er svært kort. Kanskje vil vi se tilsvarende fallende lønnsomhetsutvikling innenfor dette forretningsområdet som vi har sett omtalt i mediene siste tiden for f. eks nummeropplysning fra 1881.no.

Lønnsomt med nye forretningsmodeller
CatchTheEye er en outsider for det Skandinaviske markedet – og kaller denne type tjeneste å Oohgle. Det er et akronym for Out-of-home-gle. Selskapet ble tildelt GULL under Retailprisen i forrige uke for arbeidet selskapet utførte sammen med Deli de Luca. De benyttet en mobile iPhone App til å etablere en viral mobil kundeklubb som gav Deli de Luca en kundevekst på 7% hver dag over 8 måneder, mer enn 100,000 innløste kuponger som har spart kunder for millioner av kroner. Tankegodset og teknologien er på plass, det er kun et spørsmål om å skalere løsningen fra 30 Deli de Luca butikker til å gjelde for en hel by eller for så vidt et helt land. Det som skiller CatchTheEye fra Groupon og Tippr er at selskapet prioriterer å oppnå dette ved å benytte mobil og sosiale medier for viral spredning av gode tilbud. I tillegg til web og tradisjonelle medier. Med seg på laget har selskapet med seg en global partner som leverer det meste av teknologi både for å registrere, distribuere og innløse kuponger.

Retailprisen – GULL til Deli de Luca & CatchTheEye.no

Deli de Luca & CatchTheEye fikk gull i kategorien Enkeltstående tiltak under Kreativt Forums Retailprisen.

Ukens tilbud er Schweppes til kun kr 10,-Mål
Oppnå en kundetilvekst på minimum 3 %, og samtidig skape kundelojalitet.
Delmål å få minimum 6 % av iPhone brukere i Norge til å laste ned Deli de Luca sin iPhone applikasjon for å muliggjøre fortsatt dialogen med disse.

Beskrivelse
Deli de Luca scoret høyest på samtlige måleparametre blant Norges Servicehandelskjeder i 2008 basert på den årlige undersøkelsen gjennomført av Nielsen Consumer Research. Deli ønsket i 2009 å fornye kommunikasjonen og imponere sine kunder. De ville ta i bruk innovative og digitale medier som Digital Out-of-Home, mobiltelefon og sosial medier for å knytte kundene nærmere til seg. Den nye markedsføringsloven som tredde i kraft 1. juni i 2009 åpnet for å ta i bruk kuponger og tilgift, og i denne sammenheng ville vi teste ut ulike incentiver som for eksempel ”deling”, ”gratis” og ”spesielle tilbud” kun til iPhone brukere. Ideen var å gjøre det enkelt for kunden, slik at de kun skulle vise frem en kupong i kassen, eller skanne inn en strekkode (skanning har i mesteparten av kampanjeperioden kun vært mulig i en butikk, men installasjon av kompatible strekkodelesere i de øvrige butikkene er nå påbegynt) og få utlevert produktet.

Målgruppen til Deli er opptatt av trender og nyheter, 61 % er kvinner, 81 % er mellom 15-40 år, 69 % har høyere utdannelse og er opptatt av kvalitet før pris. Det var ønskelig å teste ut ulike markedsmekanismer mot et begrenset publikum, og vi fant at iPhone var et ideelt startpunkt i og med at det var registrert omtrent 107,000 iPhone eiere i Norge ved oppstart av kampanjen.

Ideen var å lansere mobile kuponger. Vi ville være tidlig ute, med et enkelt prinsipp ”gratis kaffe på Deli ved å lese av kupongen i kassen.” TINE ble med som eksklusiv partner fordi de ville lære hvordan de kan benytte disse nye mediene til å få økt bevissthet og prøving, både betalt og gratis.
Vi gjorde det så enkelt at kundene kunne velge selv å laste ned dagens tilbud ved å aktivt klikke i applikasjonen i tillegg til at vi la inn en GPS tjeneste slik at kunden lett kunne finne nærmeste butikk, og bli mer lojale til Deli de Luca.

Effekt
Deli de Luca sin iPhone Applikasjon ble raskt en av Norges mest populære applikasjoner og var i en periode den 3. mest nedlastede i App Store. Allerede første uken var det 5,000 personer som lastet ned applikasjonen. Per november er det 16,600 personer som har lastet ned App´en, de har totalt søkt etter nye tilbud 170,000 ganger, det er hentet ned 70,000 faktiske tilbud i form av mobile kuponger. Til sammen er det løst inn til sammen 40,000 kuponger Deli de Luca sine 27 butikker.

TINE ble av samtlige ansatte i Deli kåret til ”Årets Råeste produkt/Innovasjon med Frappe og iPhone”. Det er blitt twitret, blogget og snakket om og refert til i flere medier fra TV2 som lagde en egen reportasje, og til ulike bransjetidsskrifter.

Deli de Luca kan måle en daglig kundetilvekst på inntil 7 % dag, noe som er et resultat av at 13 % av alle Norske iPhone brukere har lastet ned App´en og bruker den aktivt. I 2010 er applikasjonen gjort kommersielt tilgjengelig for annonsører som kan kjøpe målrettet forbrukertilgang.

Mediemiks og plasseringer
Strategien var å lansere Deli de Luca sin iPhone applikasjon og markedsføre denne kun gjennom Deli´s egne kanaler. Dette ble gjort gjennom Digital Out-of-Home Advertising i Deli de Luca sine butikker, med støtte gjennom sosiale medier som Facebook, Twitter, LinkedIn etc, samt ”Word of Mouth”.
All kommunikasjonen hadde det samme bærende prinsippet; ”sharing is caring”.
Vi ville bevise disse kanalenes egenskaper ved å utnytte Deli de Luca´s posisjon, identitet og merkevarestyrke, i tillegg til å etablere et grunnlag for senere å kunne utvide konseptet til også å omfatte andre kunder.

Team
Terje Bergh (Deli de Luca), Sveinung Høyer-Trollnes (Deli de Luca), Mina Lossius (TINE),
Nikolai Rønningen (Cignis As), Morten Singstad (CatchTheEye) og Jon Marius Bastøe (CatchTheEye).