35,000 Gründere krever endringer for å styrke norsk entreprenørskap

Landets ledende gründerhjelpere er lei fagre ord og vil ha mindre prat og mer action. Hør rådene fra entreprenørekspertisen – og opposisjonspartiene på Stortinget! De sentrale entreprenør- og investormiljøene Gründernes Hus, Movation, First Tuesday, Inspirator, InnoDesign, Norsk Gründerforum, Norwegian Business Angel Network (NorBAN), SeedForum og Venturelab – med til sammen over 35.000 medlemmer – går sammen om å kreve 5 konkrete tiltak for å fremme målrettet samhandling om innovasjon og entreprenørskap.

Grunder_2

Det norske virkemiddelapparatet forvalter årlig vel 30 milliarder kroner, men pengene kommer i skremmende liten grad dit de burde, sier Bjarne Haugen, adm. direktør i Movation, en av initiativtakerne til dugnaden.

Det mangler ikke på fagre ord, men realiteten er at altfor mange dyktige norske gründere drukner i byråkratiske prosesser og et sammensurium av midler som i altfor liten grad er tilpasset dagens virkelighet, sier Truls Berg, styreleder i Norwegian Business Angel Network.

Dette fremkommer tydelig på en rekke oversikter som avslører at Norge rangeres som en middelmådighet på EUs nye innovasjonskart, på nivå med landene i Øst-Europa. Alle våre nordiske naboer befinner seg i ledersjiktet.

Som verdens rikeste land burde Norge i det minste bli blant de ledende, men da må det handles. Norske gründere og gode hjelpere har sterk kompetanse til å konkurrere globalt, men dagens regjeringspartier har i stedet for å handle valgt å gjemme seg bak et tungrodd byråkrati som gjør at enorme markedsmuligheter ikke utnyttes. 

Nå blåses det i hornet og man går sammen om å peke på 5 konkrete tiltak som kan sikre at mange flere gründere lykkes – og dermed også at Norge kan bli en ledende innovasjonsnasjon.

Det mangler nemlig ikke på kreative ideer og gründerinitiativ. De florerer landet rundt, MEN det kunne vært mange flere. Gitt at det fantes flere målrettede virkemidler som sikrer at de bærekraftige ideene overlever blodfasen – slik at de får en reell sjanse til å bevise.

Dette vil det nyopprettede nasjonale innovasjonsrådet rette på ved hjelp av disse virkemidlene:

1.Vi må styrke satsningen på forskning og innovasjon, vi må aktivt forvalte vår nasjonale kunnskapskapital

3% av BNP bør være minimum av hva vi i Norge får til og våre akademiske ressurser bør hvert 3. år aktivt oppfordres til 6 måneders hospitering i næringslivet.

2. Vi må sikre vår tilknytning til den globale økonomien og samspillet mellom aktører i norsk samfunns- og næringsliv ved å tilrettelegge for gunstige ordninger for investeringer i tidlig fase virksomheter.

Skattestimulans for godkjente private investorer a la SkatteFUNN bør innføres og formuesskatten fjernes slik at norske investorer ønsker å investere og eie i Norge.

3. Vi må sørge for ”gründer” blir en hedersbetegnelse. Gründerne er vår tids egentlige helter.

I stedet for å feire Lotto vinnere bør NRK rydde plass til en årlig feiring av de beste norske entreprenørene og synliggjøre hva de har verdt med å skape. På en slik Grundergalla bør våre ledende politikere og ressurspersoner være med for å kaste glans over Norges fremtid.

4. Vi må legge til rette for at det betydelige antall nordmenn med positiv formue opplever det som økonomisk interessant å investere i tidlig fase virksomheter

I tillegg til skattestimulans bør beløpet norske investorer investerer i en nystartet virksomhet matches fra Innovasjon Norge, og deretter dobles ved hjelp av EU’s      Investment Fund. Selv om vi ikke er flere enn 5 millioner nordmenn vil dette sammen med åpning for crowdfunding hjelpe mange grundere.

5. Vi må tilrettelegge en nasjonal innovasjonsinfrastruktur som er fremst i verden.

Innovasjonsbørsen bør oppgraderes til å bli et lavterskel tilbud som sikrer at enhver god ide kan utvikles og få tilgang på kompetent kapital og gode hjelpere.

Initiativet vil bli diskutert på Continental Hotel onsdag 12.12.12. kl 11.11, for å få fremtidsrådene fra entreprenørekspertisen, samt Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet.

Initiativtagere og mer informasjon kan man få ved å kontakte Truls Berg, styreleder i NorBAN, Norwegian Business Angels Network.

Advertisements