VG Mobil “jukser”!

Schibsted som er eier av nettstedet VG.no plager leserne vel mye, for å tjene mer penger. De har lagt inn en funksjon i leseropplevelsen som gjør at hver gang du velger gå tilbake til forsiden fra en artikkel du leser, ender du opp på toppen av forsiden igjen. Prøv selv!

Dette er logikken
Vg’s primærinntekt kommer fra annonser som vises på web, mobil og lesebrett. Hver gang en annonse vises, tjener de penger. Derfor, når du er på forsiden til VG.no og klikker på en artikkel du gjerne vil lese, velger å gå tilbake – kommer du tilbake “på toppen” av forsiden igjen slik at du må scrolle nedover på siden for å finne tilbake til stedet du var på i utgangspunktet.

Dette er regnestykket
Dekning (antall lesere) * frekvens (repetisjoner av annonsevisninger) = Inntekter. Dekning begynner å bli vanskelig å gjøre noe med (markedsleder), frekvensen er gjenstående virkemiddel som VG altså benytter seg rått av.

20140721-161417-58457659.jpg

Dette skjer hver gang du besøker VG.no. Slik tjener VG.no annonsekroner x ganger på hver leser. Dette er lite brukervennlig fra et leserperpektiv, det må jo være uhensiktsmessig også for annonsørene som betaler VG for dette, da de viser de samme annonsene til de samme brukerne igjen og igjen.

Sistnevnte er en sannhet med visse modifikasjoner, bl.a fordi annonsene “roterer”. Altså at de flytter plass på siden, samt at enkelte nye annonser slipper til. Dette gjør ikke leseropplevelsen bedre, men altså mer lønnsomt for VG. Konseptet er jo ikke dumt fra et finansielt perspektiv, men altså plagsomt for leserne som får repetert saken flere ganger enn de strengt tatt ønsker.

For å sammenligne dette med papiravisen er dette omtrent som å måtte bla frem til forsiden hver gang du leser en side, uavhengig om du er på side 3 eller side 23. Da må du altså skumme gjennom de samme artiklene en gang til, og lese de samme annonsene. Dette er jo nærmest fordummende.

Juksingen

– Unaturlig flere annonservisninger, samt å tvinge leseren (deg) til å bruke mer tid på nettstedet!

Synest du som leser at det er greit?

Advertisements

En motvekt til fallende annonseinntekter

Det er et faktum at norske mediehus nedbemanner på grunn av sviktende omsetning. Skifte fra papir til digitalt svir, mediehusene så ikke tidsskiftet klart eller tidlig nok. Enkelte hevder mangel på innovasjon er forklaringen – det spiller egentlig liten rolle nå – problemet er umiddelbart og stort!

Mediehusene forsøker nå å kaste seg på et tog som har forlatt stasjonen og er i god fart. Google og Facebook får skylden! På tide å se fremover.

Det antydes nå fra mediehusene selv at allianser mediehusene imellom kan være et mulig tiltak for å gjenvinne markedsandeler og posisjon. Det underliggende er at digitalt mediekjøp skjer globalt, brukerne konsumerer globalt innhold som påvriker lokale forhold. Globale aktører dominerer på teknologisiden, noen av disse er i tillegg sterke kommersielt. Teknologi er avgjørende både for å effektivisere kjøp av reklame, plassering av reklame og optimalisere reklame til et ideelt publikum.

images-20Tilbudet av tilgjengelige reklamevisninger er enormt, milliarder i måneden, også for å vise reklame til nordmenn. Etterspørselen er økende, men også annonsørene jager et tog i fart – toget er for ordens skyld forbrukerne. De velger å bruke mesteparten av tiden av sin surfing på mobilen. Mobilbruken har eksplodert og vokser fremdeles kraftig – også mobilreklame!

Mediehusene danser etter teknologiaktørenes pipe. De har ikke noe valg i realiteten, fordi å utvikle slike løsninger selv er uhyre komplisert og tidkrevende. Silicon Valley vinner, Norge er et knøttlite marked. Tilbyderne av teknologitjenester vil rette sin oppmerksomhet og ressursbruk mot de markedene som gir størst avkastning. Det er ikke Norge, knapt nok Skandinavia!

For ordens skyld er ikke dette en kritikk mot å benytte SaaS teknologi, men hvordan den benyttes, hvordan mediehusene bygger sin struktur og posisjon, og aktivt benytter sine styrker i dette økosystemet.

Mediehusene tilgjengeliggjør usolgte reklameeksponeringer til mange ulike partnere. Dette er AdNetwork og RTB/Programmatic Buying plafformer – herunder også Google Ad Display Network (deres argeste konkurrent). Dette må de også gjøre for å være en del av den globale infrastrukturen og ta aktiv del i den digitale veksten, lokalt. Problemet er at 99% av Mediehusenes partnere driver prisene nedover (større tilbud enn etterspørsel). De fleste av disse partnerne tilbyr ikke noe som gir annen tilleggsverdi enn å effektivisere kjøp og til dels plassering, ikke kvalitet.

Ikke for sent…
Redningsplanken er å skape en motvekt til prisfallet på reklamekjøp slik at annonsørene vil betale en høyere pris (alternativt øke solgt volum). Altså betale en høyere pris innenfor nåværende budsjetter, dog med et lavere uttak av reklamevisninger. Annonseleveranse basert på relevans og publikum fremfor eksponeringer. Mediehusene forsøker å løse dette bl.a. ved å kategorisere verdien av reklameplasseringene f.eks ved å selge annonser på forsiden- eller toppen på siden (premium), ta ekstra betalt når annonsen plasseres på sportssidene m.v. Slik alt var før da skogen falt for trykksverte!

Unknown-19Mediehusene har data, innsikt om leserne sine. I sanntid hentes det ut informasjon av hva folk leser og er opptatt av, selv hvilken reklame de er opptatt av. Analyse av dette krever Big Data. Brukerprofilenene til leserne er jo i bunn og grunn mediehusene siste sjanse til å kunne henge med i utviklingen. Det er jo dette Google og Facebook er flinke til.

Det tror jeg de norske mediehusene også kan bli! Da må de alliere seg, utvide økosystemet. De må gjøre dette fordi brukergruppene til hver enkelt site, selv alle siter under ett mediehus, blir mikroskopiske å regne – selv for markedslederen Schibsted når man sammenligner med de globale aktørene som virkelig har mye brukerdata. Leserne avgir disse dataene frivillig, som “gjenytelse” for å lese nettstedenes innhold. Derfor er det faktisk litt naivt å mene at f. eks vg.no kan hevde at de eier data til sine lesere. Det er ikke lenger slik at vi kjøper en avis og ferdig med det – nå leser vi nyheter på 10-15 ulike sites samtidig. HUSK – nordmenn var på verdenstoppen for kjøp og lesing av aviser. Dette konsumet er nå flyttet digitalt. Brukerdataen bør jo derfor i ytterste konsekvens være å anse som felleseie, all den tid dette er data som avgis frivillig. Det er mulig å ha en slik tilnærming for å gjøre kaken større! Konkurransen opprettholdes, uten at det skapes sterke motsetningforhold eller interessekonflikter mediehusene i mellom.

Anbefalingen vil være å skape en allianse basert på å dele data slik at både utvalget av brukere/lesere og innsikten blir stor nok til å kvalitiativt konkurrere med de globale aktørene kommersielt. Mediehusene må velge partere som både har teknologi, men viktigst kommersiell gjennomslagskraft til å vinne annonsørens gunst ved å tillate dem å vise annonser til det publikummet som gir mest verdi. All den tid reklame med dagens forutsetninger i stor grad vises til personer som er helt uinteressert, faller jo nærmest hele hensikten med å arbeide digitalt bort!

Effekten av å ikke levere annonser basert på brukerdata, er at aktørene som ikke tilbyr dette (norske mediehus) velges bort til fordel for andre selskaper, Google og Facebook som eksempel. Det blir bare flere selskaper som stepper inn og tar både posisjoner og markedsandeler. AdNetworks faller i denne kategorien. De har ofte både teknologi og kommersiell operativ virksomhet, de spiser en stadig større del av reklamekaken. Dette er  ikke en trussel, heller en mulighet forutsatt at disse kan levere en merverdi til mediehusene!

Gjør kaken større, gi tilleggsverdi slik at Annonsørene vil betale mer for å vise reklame til sitt ideelle publikum. Jobb med partnere som gir annonseproduktet en tilleggsverdi slik at det er mulig å oppnå en bedre pris med færre reklamevisninger!

For ordens skyld tillegges det at det er virksomhetskritisk å ASAP starte med Mobil der de fleste brukerne nå er! Det er vel ikke slik at det er leserne som har skylden for fallende reklameomsetning?

Tor Olav Haugen er co-founder & CEO i ThumbAd – selskapet benytter Big-Data for å gjøre mobil annonsering mer relevant!

Hvorfor vinner Facebook mobilannonsørene?

Jeg tror det er viktig å stille riktig spørsmål for å få relevant svar. Anders Brenna trekker i Kampanje frem målretting som den store fordelen til Facebook. Spørsmålet er hvorfor og hvordan Facebook klarer å få til presis målretting? Svaret er at de har kontroll på sitt eget økosystem. Det har også Google. I tillegg har de altså en brukermasse, en bruksfrekvens og tid brukt på sine siter som er uten sidestykke, også når man sammenligner med norske mediehus som TV 2, Amedia, Dagbladet, Schibsted og Polaris Media.
images-17
 
Svakere alene
To kriterier er påkrevd; bredde i publikumet for å ha et stort nok utvalg av lesere (brukerprofiler), og teknologi til å kunne målrette annonser basert på leserinnsikt (data). De norske publisistene har ikke, og kan ikke, tilby dette godt nok som enkeltstående kanaler. Dette har Schibsted forstått, og de har derfor tatt grep for å blodtrimme sitt eget økosystem. De gjør det lett for annonsørene i det minste å kjøpe bredde (dekning) som gir lavere annonserverdi når man sammenligner med å målrette annonser. Jeg er mer usikker på om de vil lykkes på kort/lang sikt ift til å møte konkuransefordelen både Facebook og Google har til å målrette annonser. Et annet forhold som også spiller inn er at normenn konsumerer ekstremt mye innhold på internasjonale sites (også utenom “de store”). Leserbredden disse internasjonale sitene samlet kan tilby ift å levere målgrupper blir så uendelig mye større enn selv det Schibsted kan skape alene. Dette handler ikke om den redaksjonelle verdien Schibsted skaper, eller andre mediehus, for den er særdeles god – det handler altså om hvor leserne/brukerne er.
 
Lokalt vs globalt
Når man da sammenligner Facebook, Schibsted og de enkeltstående mediene som eksemplifisert over, sier det seg selv at de enkeltstående sitene (mediehusene) har langt større utfordringer også når sammenlignet med Schibsted. En konsekvens av dette er at mediebyråene nå preferer å benytte “ad-networks”, reklamesamkjøringer, for enklere å plassere reklame på alle tilgjengelige siter – både norske og internasjonale. Det løser problemet å forekle mediekjøpet, å oppnå bredde – det løser ikke muligheten til å målrette annonser.
 
Årsaken til at de ikke i samme grad vil lykkes med å målrette, er delvis at de enkeltvis er for små samt håndteringen av brukerdataene de har. Da mener jeg ikke i unike lesere per dag/uke, men omfanget av innholdet leserne konsumerer – og tiden de bruker på det. I Spania har eksempelvis publisistene gått sammen og etablert et delvis publisisteiet ad-network for å demme opp for dette problemet. Dette gjør de med suksess, og en forklaring til det er at de lykkes bl.a. med å bygge gode brukerprofiler på tvers av alle publisistene. Annonsørene er villige til å betale en høyere pris, eCPM, når de er sikre på at de når sin målgruppe.
 
Tilgang til brukerdata
Det underliggende problemet i Norge, som i mange andre land, er at de lokale publisitene er tilbakeholde på å tillate tilgang til brukerdata. For at de skal klare å møte konkurransen, må de forene seg i en form for samkjøring og etablere noen felles standarder. Dette har vært og er problemetisk, men har større fordeler enn ulemper etter mitt syn. Den helt opplagte fordelen er at de alså oppnår en høyere eCPM, og samtidig en smartere (lavere) leveranse av impressions (plassering). Funksjonen i dette er da et de som skaper det beste og mest relevante redaksjonelle innholdet får tildelt flest annonser og omsetning. Om man kan benytte en teknologi som håndterer big-data på et slikt nivå, bygge prukerprofiler og plassere annonsene der de oppnår høyest lønnsomhet både for annonsør og publisist – da blir alle vinnere.
 
Halvparten av leserne på mobil
Halvparten av brukerne/leserne konsumerer nå innholdet på mobile plattformer i Norge. Dette er et annet format og formidlingsflate når sammenlignet med desktop både fra et brukerperspektiv, men også fra et teknisk ståsted. Apple devicer, iPhone & iPad som er markedsledene i Norge, blokkerer for bruk av 3. parts cookies. Det er streng regulering for bruk av cookies, de fleste benytter idag teknologier basert på nettopp cookies til å analysere brukerne. I og med at Apple altså blokkerer for cookies kan man simpelthen ikke benytte dagens teknologi til å målrette annonser. Når kun 10% av innteketene kommer fra mobil, og halvpartene av leserne er der – er det helt kritisk for publisistene å ta umiddelbare grep for å dekke inn dette gapet. Dette er viktig både i norsk målestokk, og sett med norske øyne, men det blir kritisk når de virkelige konkurrentene er internasjoneale giganter som alstå kontrollerer sitt eget økosystem fullt og helt.
 
Facebook og Google stikker av med potten, samt “ad-networks” som målretter annonser basert på hvem brukeren er!
 
Tor Olav Haugen er co-founder & CEO i ThumbAd – en mobil annonsesamkjøring. Selskapet viser annonser basert på hvem du er – ikke hvor de. De mikser annonser inn i relevant innhold bl.a ved å målrette kontektsuelt og ved hjelp av nøkkelord.

Norges første mobile kaffekort selges idag på nettstedet oohgle.no

Dette er et samarbeid mellom Tele2, Narvesen og CatchTheEye. De er altså er først ute i Norge med å selge et mobilt kaffekort. Utsendelsen som skjer både via SMS og mail, har en kommersiell verdi på hele kr 750,000. De som mottar melding kan kjøpe og betale direkte på oohgle, og mottar kaffekortet direkte til sin mobil.

CatchTheEye ville ha Narvesen med på dette fordi de har butikker over hele landet. Narvesen er allerede igang med en egen mobiltjeneste og har en kupongløsning som fungerer i alle butikker. Tilbudet kan kun kjøpes på tele2.oohgle.no idag, og er unikt for Tele2´s kunder. Man oppnår hele 83% rabatt på å kjøpe 5 kopper kaffe som også inkluderer en Tele2 Startpakke med ringetid. Man betaler i prinsippet for én kopp kaffe og får resten gratis – et tilbud som gjelder i alle Narvesen sine butikker over hele landet.

oohgle deals fungerer på denne måten:

  1. Narvesen finner et bra produkt til en unik pris
  2. Narvesen sender produktbilde + logo + tekst til CatchTheEye
  3. CatchTheEye lager annonsen som Narvesen godkjenner
  4. CatchTheEye publiserer Dealen via SMS og mail uten kostnad
  5. Kunden kjøper og betaler produktet på tele2.oohgle.no
  6. Kunden mottar en kupong som et bevis på at produktet er kjøpt og betalt
  7. Kunden henter ut produktet i en butikk eller får produktet tilsendt (frakt kommer i tillegg) og
  8. Narvesen validerer kupongen i butikk for å sikre at den kun benyttes en -1- gang
  9. PayEx sikrer transaksjonen
  10. Alle er fornøyd og har gjort en god Deal

oohgle.no kan beskrives som et nettsted som daglig tilbyr minst halv pris på utvalgte opplevelser, tjenester eller varer. Dersom en «deal» oppnår tilstrekkelig mange kjøpere blir den gyldig. Bedrifter som benytter tjenesten som markedsføringskanal er dermed garantert et visst antall kunder.

CatchTheEye er et medieselskap med fokus på personlig og direkte markedsføring via mobil, web og TV-skjermer. Annonsører kan utvikle kampanjer og målrette budskapet til bestemte målgrupper basert på demografi, lokasjon, interesser og behov. Vi gir forbruker mulighet til selv å velge hva, når og hvordan de kan motta reklame slik at de opplever å motta relevant og personlig målrettet reklame.

Spart kr 116,889 på 3 måneder – 55% rabatt på alt du kjøper!

Ja – du leste riktig. Dette er det hver enkelt registerte bruker på gratistjenesten oohgle hadde spart fra mai i år, om de hadde kjøpt alle tilbudene. Tilbudene som er publisert til oohgle´rne via SMS og mail har variert fra reiser, sportsutstyr, massasje og spa, mote, hus & hjem, billetter og gavekort for å nevne noe.

Daily-deals; fenomenet har bredt om seg i både inn og utland. Bare i Norge er det et 10-talls tilbydere av daily-deals. Det som kjennetegner tjenesten er at de sender gratis deals til sine medlemmer, som kan handle enkelt og billig via sin mobil eller på nett. Enkelte sender daglige deals, men andre velger å sende deals sjeldnere og tilpasset dine interesser og behov. oohgle.no faller i sistnevnte kategori, i tillegg til at du kan være sikker på at du kan benytte dealene du kjøper over hele landet.

I tillegg til å spare penger på dine egne kjøp, har mange funnet ut at det også er tidsbesparende å kjøpe bursdagsgaver og julegaver til både venner og familie. «Ja – det er interessant å se at enkelte kjøper kanskje inntil 10 deals av samme type samme dagen» – sier Jon Marius Bastøe i CatchTheEye, selskapet som leverer tjenesten. «Tjenesten er enkelt og greit med på å forenkle folks hverdag» – oppsummerer han med et smil.

I tillegg til at alle kan registrere seg helt gratis ved å sende SMS oohgle til 2012, eller ved å registere seg direkte på nettsiden oohgle.no, har CatchTheEye en avtale med mobilselskapet Tele2.no. Inntil 500,000 Tele2 kunder mottar gode deals både på SMS og mail ukentlig. Dette gjør oohgle til en av de største tilbyderne av denne tjenesten i Norge når man regner med hvor mange de sender deals til.

Det som er fantastisk med konseptet er en god deal for alle: de som leverer deals får en super markedsføring, oohgle´rne får kjøpe deals til gode vilkår og selskapene som leverer tjenesten får til litt salt i suppa de også. Ja – såfremt folk kjøper dealen da. Det er nemlig slik at de kun tjener en prosent av hver deal som blir kjøpe – derfor ønsker de seg flere medlemmer å sende deals til.

Nysjerring – og vil spare penger du også?

official launch of TELE2 Deals in collaboration with oohgle.no

Oslo / Stockholm – June 16, 2011
TELE2 is a sharp mobile operator represented in 10 European markets and Russia. Tele2 is the mobile operator that always provides the Best Deal, now literally bringing this to new levels by publishing deals to their customers.

CatchTheEye AS is their chosen partner, delivering an unparalleled daily deal service under the brand “oohgle.no“. Their solution is based on providing daily deals via the mobile phone, making purchase and payment ways with their 1-click solution. Basically Tele2 acquire their own customers and invoice CatchTheEye on revenue share bases, and CatchTheEye wins daily deals being the business partner. The business model is easy scalable to other Telecoms and markets, and CatchTheEye announced earlier in June a start up in the Middle East and North Africa.

TELE2 customers will receive their daily deal via SMS at noon today, and we will publish the deal to 600,000 people in Norway. If we get the same result as we piloted, 3,9% will end up buying the product. Of this reason the deal provider of the day is one of the major fashion online stores in Scandinavia, Miinto.no, according to Tor Olav Haugen, CEO in CatchTheEye AS.

A Telecom can expect at least a 5-10% ARPU increase by introducing their own daily deal concept, and since CatchTheEye is doing all the work they have marginal OPEX and a nice profit without any investments.

About CatchTheEye AS
A Norwegian privately owned company established on 7 February 2008 with shareholders Vizrt ASA, Havila AS, several private investors as well as the management team. The company HQ is in the media metropolis Asker, Norway.

Contact:
Tor Olav Haugen (President & CEO)
Mail: torolav@catchtheeye.no
Mobile: +47 99229290
Twitter: catchtorolav
Web: www.oohgle.no

Oohgle – spar penger og motta daglige deals rett i lomma!

Er du glad i å gjøre gode deals på produkter eller tjenester du likevel planlegger å kjøpe? Da er «oohgle» tjenesten for deg! CatchTheEye AS, selskapet som står bak tjenesten, skreddersyr dealene basert på dine interesser og behov, slik at dealene blir relevante for deg.

Kort fortalt kan du melde deg på tjenesten og motta en daglig deal via mobil som en SMS eller via e-mail. Oohgle legger vekt på å formidlee kule produkter kombinert med usedvanlige priser. Ofte har de rabatter på 50% eller mer, og det er ganske genialt når dette er produkter du likevel planlegger å kjøpe. Dealene kan hentes ut i en butikk i nærheten av der du bor, eller levert på døren.

I forbindelse med lanseringen som skjer 1. april 2011 har de en konkurranse der det er mulig å vinne iPad og ukepass til Roskildefestivalen i Danmark – alle som melder seg på mottar et gavekort på kr 200,-. På Facebook har de laget en beskrivelse av hvordan du kan delta.

Tjenesten er ikke ulik Groupon som er det raskest voksende selskapet i verden målt både i omsetning og i verdi, og som er omtalt i denne bloggen i april 2010.

De første dealene vil bli publisert fra 1. april 2011, og dealen får du rett i lomma på din mobil!

Kjøp bil med Apps på Deli de Luca

Deli de Luca går til det originale skrittet og selger Peugeot i utvalgte butikker i Oslo, Bergen og Stavanger.

For et par kaffe latte´r om dagen får du nå altså en splitter ny bil, nærmere bestemt for kr 58,- pr dag i 3 år.Kjernemålgruppen som handler i Deli de Luca er i alderen 20-35 år, de setter kvalitet fremfor pris og er over gjennomsnittet urbane.

Tilbudet markedsføres bl.a. i Deli de Lucas egne kanaler som håndteres av CatchTheEye. Dette omfatter TV-skjermer i butikkene, samt iPhone og Android Apps som samlet når et par hundre tusen unike mennesker hver uke. Kampanjen starter idag, og mye tyder allerede på at folk vil løpe og kjøpe.

Huawei sponser kaffen til Deli de Luca kundene

Endelig er Norges mest populære App nå også tilgjengelig på Android. iPhone brukerne har i lengre tid hatt gleden av drikke gratis kaffe, samt motta gode deals hver uke. Mer enn 300,000 produkter er hentet ut av Deli´s butikker bare i år – nå slår Huawei altså et håndslag for Android brukerne.

Android er i ferd med å ta igjen iPhone både hva gjelder brukeropplevelse, tilgang til Apps og ikke minst et bredere utvalg av telefoner også i et lavere pris sjikt. Huawei kan f. eks kjøpes fra kr 1,950 på Elkjøp uten binding til en mobiloperatør.

CatchTheEye har fått med seg Huawei til å sponse kaffen på Deli for å videreføre App suksessen, slik at alle 1.2 millioner smart telefonbrukere i Norge kan få oppleve alle fordelene det gir å besøke Deli fremfor andre kiosker. Nå kan du laste ned din mobile kupong og scanne den inn i kassen.

I den senere tiden har DN hatt flere reportasjer om Apps, og spesielt Apps knyttet til at enkelte kjeder ønsker å distribuere kuponger som gir fordeler til kundene. Erfaringen til CatchTheEye er at ca 30% av de som oppdaterer sine ukentlige tilbud i App´en kommer til butikken og henter produktet. Sammenlignet med alle andre kundelojalitetsprogrammer er en slik reponsrate helt i særklasse, og forklarer godt hvorvidt denne type tiltak fungerer eller ikke.

Shell Fresh lanserer App med mobile kuponger

I første omgang er det nok en gang iPhone brukere som får nyte alle fordelene. Denne gangen kan du drikke gratis kaffe mens du vasker bilen for kun kr 49,- på 171 Shell Fresh stasjoner i Norge. Tilbudet gjelder kun iPhone brukere som laster ned App´en fra Appstore i uke 42, og som viser frem kupongen i kassen

CatchTheEye står bak konseptet som i tillegg til å distribuere gode tilbud til iPhone brukerne, også har med en egen knapp som gir rask og gratis tilgang til Vei- og Føremeldinger der folk ferdes i hele Norge. Naturligvis er det også en egen knapp for å finne nærmeste Shell Fresh, slik at du i fremtiden lett kan svinge inn til en Shell stasjon der Fresh-merket er godt synlig. Det er på disse bensinstasjonene har ifølge mange kunder det sunneste utvalget for rask mat.

Dette er med andre ord en App som har en helt klar nyttefunksjon når du skal på biltur, både fordi det er enkelt å sjekke om det er problemer på veistrekningen eller om du kanskje bør legge om til vinterdekk, samt at du i løpet av none uker kan spare hundrevis av kroner på å velge Shell Fresh fremfor andre bensinstasjoner.

Last ned App´en og gi dine synspunkter her