35,000 Gründere krever endringer for å styrke norsk entreprenørskap

Landets ledende gründerhjelpere er lei fagre ord og vil ha mindre prat og mer action. Hør rådene fra entreprenørekspertisen – og opposisjonspartiene på Stortinget! De sentrale entreprenør- og investormiljøene Gründernes Hus, Movation, First Tuesday, Inspirator, InnoDesign, Norsk Gründerforum, Norwegian Business Angel Network (NorBAN), SeedForum og Venturelab – med til sammen over 35.000 medlemmer – går sammen om å kreve 5 konkrete tiltak for å fremme målrettet samhandling om innovasjon og entreprenørskap.

Grunder_2

Det norske virkemiddelapparatet forvalter årlig vel 30 milliarder kroner, men pengene kommer i skremmende liten grad dit de burde, sier Bjarne Haugen, adm. direktør i Movation, en av initiativtakerne til dugnaden.

Det mangler ikke på fagre ord, men realiteten er at altfor mange dyktige norske gründere drukner i byråkratiske prosesser og et sammensurium av midler som i altfor liten grad er tilpasset dagens virkelighet, sier Truls Berg, styreleder i Norwegian Business Angel Network.

Dette fremkommer tydelig på en rekke oversikter som avslører at Norge rangeres som en middelmådighet på EUs nye innovasjonskart, på nivå med landene i Øst-Europa. Alle våre nordiske naboer befinner seg i ledersjiktet.

Som verdens rikeste land burde Norge i det minste bli blant de ledende, men da må det handles. Norske gründere og gode hjelpere har sterk kompetanse til å konkurrere globalt, men dagens regjeringspartier har i stedet for å handle valgt å gjemme seg bak et tungrodd byråkrati som gjør at enorme markedsmuligheter ikke utnyttes. 

Nå blåses det i hornet og man går sammen om å peke på 5 konkrete tiltak som kan sikre at mange flere gründere lykkes – og dermed også at Norge kan bli en ledende innovasjonsnasjon.

Det mangler nemlig ikke på kreative ideer og gründerinitiativ. De florerer landet rundt, MEN det kunne vært mange flere. Gitt at det fantes flere målrettede virkemidler som sikrer at de bærekraftige ideene overlever blodfasen – slik at de får en reell sjanse til å bevise.

Dette vil det nyopprettede nasjonale innovasjonsrådet rette på ved hjelp av disse virkemidlene:

1.Vi må styrke satsningen på forskning og innovasjon, vi må aktivt forvalte vår nasjonale kunnskapskapital

3% av BNP bør være minimum av hva vi i Norge får til og våre akademiske ressurser bør hvert 3. år aktivt oppfordres til 6 måneders hospitering i næringslivet.

2. Vi må sikre vår tilknytning til den globale økonomien og samspillet mellom aktører i norsk samfunns- og næringsliv ved å tilrettelegge for gunstige ordninger for investeringer i tidlig fase virksomheter.

Skattestimulans for godkjente private investorer a la SkatteFUNN bør innføres og formuesskatten fjernes slik at norske investorer ønsker å investere og eie i Norge.

3. Vi må sørge for ”gründer” blir en hedersbetegnelse. Gründerne er vår tids egentlige helter.

I stedet for å feire Lotto vinnere bør NRK rydde plass til en årlig feiring av de beste norske entreprenørene og synliggjøre hva de har verdt med å skape. På en slik Grundergalla bør våre ledende politikere og ressurspersoner være med for å kaste glans over Norges fremtid.

4. Vi må legge til rette for at det betydelige antall nordmenn med positiv formue opplever det som økonomisk interessant å investere i tidlig fase virksomheter

I tillegg til skattestimulans bør beløpet norske investorer investerer i en nystartet virksomhet matches fra Innovasjon Norge, og deretter dobles ved hjelp av EU’s      Investment Fund. Selv om vi ikke er flere enn 5 millioner nordmenn vil dette sammen med åpning for crowdfunding hjelpe mange grundere.

5. Vi må tilrettelegge en nasjonal innovasjonsinfrastruktur som er fremst i verden.

Innovasjonsbørsen bør oppgraderes til å bli et lavterskel tilbud som sikrer at enhver god ide kan utvikles og få tilgang på kompetent kapital og gode hjelpere.

Initiativet vil bli diskutert på Continental Hotel onsdag 12.12.12. kl 11.11, for å få fremtidsrådene fra entreprenørekspertisen, samt Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet.

Initiativtagere og mer informasjon kan man få ved å kontakte Truls Berg, styreleder i NorBAN, Norwegian Business Angels Network.

Advertisements

Skjerpet konkurranse i raskt voksende kupongmarked

I DN etter børs den 4. juli var det artikkel som beskrev nettrabattmarkedet, såkalte «daily deals» der folk mottar sjokkrabatter på produkter og tjenester. DN lagde en flott oppstilling av aktørene som kanskje var litt unyansert, som utdypes her.

Med unntak av Groupon, som er klart markedsleder i Norge, er de fleste selskapene i en etableringsfase for å rekruttere sluttbrukere. Når brukerne er registert formidler de fleste selskapene daglige deals via mail, slik at det blir enkelt å både se og kjøpe dealen. Kampen om markedsandeler er knyttet til å ha flest mulig sluttbrukere og publisere relevante deals direkte til disse via mail og mobil.

Selskapene som star bak «daily deal» tjenesten faller i 3 kategorier
• Internasjonale selskaper som f. eks Groupon
• Medieselskaper som f. eks sweetdeal
• Nye norske selskaper f. eks oohgle

Internasjonale selskaper
Selskapene opplever en eventyrlig global vekst både i omsetning og resultat, samt en stor appetitt fra investorer. Globalt er det allerede investert for milliarder av dollar i disse selskapene som i disse dager posisjonerer seg i nye geografiske markeder primært via partnermodeller, fusjoner og oppkjøp. De to største aktørene er Groupon og Living Social som begge skal børsnoteres på Nasdaq i 2011, totalt er det mer enn 400 selskaper kun i USA innenfor segmentet og mer en 1,200 selskaper i Kina.

Medieselskaper
Medieselskapene har tilgang til å benytte egne medieflater for å markedsføre tjenesten. Norske medieselskaper har tradisjon for å kaste seg på internasjonale trender, fra tidligere har vi eksempler som f. eks sesam.no, kvasir.no og nettby.no. I tilfellet med daily deals ser de en mulighet til å posisjonere seg for såkalt CPO betalt markedsføring, som jo er kjennetegnet på forretningsmodellen til daily deals. Det betyr at annonsører som publiserer deals kun betaler en prosentandel av hver deal som faktisk blir solgt, som et alternativ til å kjøpe helsider på helsider med reklame de er vanskelig å spore effekten av.

Nykommerne – norske selskaper
Det er mange dyktige gründere i Norge, mye takket være statlige og private innovasjonsordninger. Flere av disse ønsker nå å kapitalisere på daily deal fenomenet, og arbeider steinhardt for å ta sin rettmessige andel av det norske markedet. Noen selskaper er også i gang med å eksportere konsept og merkevare til nye markeder. Andre ser at dette markedet vil konsolideres og holder stand inntil en stor internasjonal aktør kanskje banker på døren, for en rask exit.

Markedet
Edda Media AS og Schibsted ASA har lansert sine egne løsninger for å formidle deals. Edda med sweetdeal har hold på lengst, siden september 2010, og i stor utstrekning benyttet alle sine tilgjengelige kanaler på nett og print. De kan vise til suksesser med bl.a. Japan Photo som på 24t har fått mer en 1.100 nye kunder. Schibsted har en lik innfallsvinkel der de benytter sine egne markedsflater som f. eks nettsteder for å markedsføre tjenesten. Nykommerne kjennetegnes ved at de rendyrker sin forretningside slik de internasjonale selskapene gjør, og at det må jobbes steinhardt med å rekruttere medlemmer gjerne 1-1 som f. eks via Mail eller Mobil. CatchTheEye som står bak oohgle, har inngått avtale med TELE2 som innebærer utsendelse av deals til inntil 600,000 nordmenn via SMS. Selskapet starter i disse dager opp i Midt Østen der bruk av mobil et vesentlig mer utbredt enn web og mail.

Matrisen under viser en oppstilling av aktørene i det norske markedet. Tallene er innhentet ved hjelp av Google Analytics og doubleclick ad planner.

Oversikten viser at det ikke nødvendigvis en logisk sammenheng mellom å a tilgang til mye medieflater og rekruttere sluttbrukere. Tvert imot ser vi at nykommerne holder stand med medieselskapene, på tross av at disse har tilgang til markedsflater verdt millioner av kroner. De internasjonale aktørene har vært dyktige til å benytte affiliate networks, søkeord og sosiale medier for å rekruttere brukere. Andre har valgt partnermodeller med suksess, der vi senest i dag ser at Foursquare nå starter med å formidle deals via sin lokasjonsbaserte App for Groupon, Guilt med flere.

Jeg tror vi vil erfare mye nytenkning når det gjelder både forretningsmodeller, teknologiske løsninger og markedsføring i tiden som kommer. Alle vil ha sin bit av denne kaka, og måtte enhver få sin rettmessige andel.

official launch of TELE2 Deals in collaboration with oohgle.no

Oslo / Stockholm – June 16, 2011
TELE2 is a sharp mobile operator represented in 10 European markets and Russia. Tele2 is the mobile operator that always provides the Best Deal, now literally bringing this to new levels by publishing deals to their customers.

CatchTheEye AS is their chosen partner, delivering an unparalleled daily deal service under the brand “oohgle.no“. Their solution is based on providing daily deals via the mobile phone, making purchase and payment ways with their 1-click solution. Basically Tele2 acquire their own customers and invoice CatchTheEye on revenue share bases, and CatchTheEye wins daily deals being the business partner. The business model is easy scalable to other Telecoms and markets, and CatchTheEye announced earlier in June a start up in the Middle East and North Africa.

TELE2 customers will receive their daily deal via SMS at noon today, and we will publish the deal to 600,000 people in Norway. If we get the same result as we piloted, 3,9% will end up buying the product. Of this reason the deal provider of the day is one of the major fashion online stores in Scandinavia, Miinto.no, according to Tor Olav Haugen, CEO in CatchTheEye AS.

A Telecom can expect at least a 5-10% ARPU increase by introducing their own daily deal concept, and since CatchTheEye is doing all the work they have marginal OPEX and a nice profit without any investments.

About CatchTheEye AS
A Norwegian privately owned company established on 7 February 2008 with shareholders Vizrt ASA, Havila AS, several private investors as well as the management team. The company HQ is in the media metropolis Asker, Norway.

Contact:
Tor Olav Haugen (President & CEO)
Mail: torolav@catchtheeye.no
Mobile: +47 99229290
Twitter: catchtorolav
Web: www.oohgle.no

CatchTheEye make people Oohgle In Real Life!

CatchTheEye is a media-company making digital media better. They believe marketers cannot effectively target consumers without being fundamentally connected to all three corners of the new media triad: digital out-of-home, mobile and web.

They provide and sell media access at Out-of-Home screens like CBS Outdoor does in London, iPhone Appvertising and mobile push, pull and online marketing. Oohgle is an acronym for Out-Of-Home gle as an outofhome search, purchase and transfer service in real life, opposite to Google who provide theses services at the web.

CatchTheEye is looking for a co-investment in a range EURO 650,000 − 1,3 mEURO. Havila ASA, vizrt.com and “Gutta på tur” is already onboard as shareholders. Latter is famous from their career as Olympic skiers Bjørn Dæhlie & Vegard Ulvang as well as Arne Hjeltnes and Arne Brimi.

Ideally we seek one co-investor where EURO 650,000 will give you 9% of the shareholdings in this tranche. We are 7 employee targeting a 2m EURO revenue in 2010, according to CEO Tor Olav Haugen.

CAPITAL NEEDED: EURO 1,300,000 They seek a co-investor to match one of their current shareholder to invest EURO 650,000 as a 50% co-investment.

As for the upcoming two share issues, the first 1,3mEURO will go to:
1.1 Hiring more people to the business area of Digital Out-of-Home (sales & marketing)
2.1 Hiring new people with new expertise in Mobile Marketing (Sales & Marketing)
3.1 Twitter TV pilot (new concession rights)
4.1 Acquisition of DOOH company (M & A)
5.1 Mobile Marketing pilot project in Sweden, the Baltics, Russia / Ukraine and Spain (new rights)

For the second tranche 6,50mEURO should go to:
1.2 Financing deployment of TwitterTV
2.2 Introduce new markets

MINIMUM INVESTMENT: EURO 200,000
REGION: Norway – then Nordic
INDUSTRY 1: Internet & eCommerce
INDUSTRY 2: Products & Inventions
INVESTMENT REASON: Sales & Marketing
BUSINESS STAGE: Achieving Sales
INVESTOR ROLE: Any
AMOUNT INVESTED: EURO 2,500,000

If you consider CatchTheEye as an investment opportunity, you are welcome to contact Tor Olav Haugen in CatchTheEye.no.

Mail: torolav@catchtheeye.no
Phone: +47 99229290